Not known Facts About แฟรนไชส์รถเช่า

เนื่องจากข้อมูลอื่นๆ ไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถนำเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้  ในบางกรณี เราอาจรวมข้อมูลอื่นๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล หากเราผสานรวมข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ผสานรวมจะได้รับการจัดการโดยเราในฐานะข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสอดคล้องกับคำชี้แจงนี้ กลับไปด้านบน

เราอาจปรับแก้ไขคำชี้แจงนี้เป็นครั้งคราว หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ต่อคำชี้แจงนี้ เราจะโพสต์ลิงก์ไปที่ คำชี้แจงที่แก้ไขแล้ว ในหน้าหลักของเว็บไซต์ของเรา และหากคุณได้ลงทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการใดๆ ไว้แล้ว เราอาจจะยังแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางสื่อสารที่คุณให้ไว้ คุณสามารถดูเวลาที่คำชี้แจงนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดได้โดยดูที่ลิงก์ และวันที่บริเวณด้านบนของคำชี้แจง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อคำชี้แจงของเราจะมีผล ณ เวลาที่โพสต์คำชี้แจงฉบับปรับแก้บนไซต์ การใช้งานไซต์ สินค้าและบริการใดๆ ของเรา และ/หรือการให้การยินยอมต่อคำชี้แจงที่ปรับปรุงแล้วต่อไปนี้ จะถือว่าได้รับการยินยอมของคุณต่อคำชี้แจงที่แก้ไขแล้วและมีผลบังคับใช้ กลับไปด้านบน

: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมและการวางแผนอีเวนต์ให้กับคุณ

@js100radio ตลิ่งชัน ไป พิษณุโลก รถเล็กวิ่งทางไหนได้บ้างคะ

Push up or all the way down to navigate amongst weeks. Enter to pick. Shift and escape to shut datepicker. Your departure day have to be in four months soon after your arrival date.   Use Points

เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ร่วมกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ ในโรงแรม เช่น บริการผู้ช่วยส่วนตัว การทำทรีตเมนต์สปา กอล์ฟ หรือการรับประทานอาหารค่ำ

 หากคุณวางแผนงานอีเวนต์กับเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลจำเพาะของงาน วันที่จัดงาน จำนวนแขก รายละเอียดห้องพักและข้อมูลองค์กรของคุณสำหรับงานอีเวนต์ระดับองค์กร (ชื่อ แฟรนไชส์รถเช่า งบประมาณประจำปี จำนวนงานอีเวนต์ที่มีผู้สนับสนุนต่อปี) เรายังจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแขกที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรืองานอีเวนต์ของคุณด้วย หากคุณมาที่โรงแรมของเราในฐานะส่วนหนึ่งของกลุ่ม เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากกลุ่มดังกล่าวและอาจทำการตลาดกับคุณ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าพักกับกลุ่มของคุณหรือการเข้าร่วมงานอีเวนต์ หากคุณมาที่โรงแรมของเราในฐานะส่วนหนึ่งของงานอีเวนต์ เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ร่วมกับผู้จัดงานอีเวนต์ หากคุณเป็นผู้จัดงานอีเวนต์ เรายังอาจแบ่งข้อมูลเกี่ยวกับงานอีเวนต์ของคุณกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้ซึ่งอาจทำการตลาดเกี่ยวกับบริการการจัดงานอีเวนต์กับคุณ

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลนี้ ในขณะนี้ เราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตาม" หรือกลไกอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน  กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมใน คำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา รวมถึงวิธีการยกเลิกการรับโฆษณาที่อิงตามความสนใจ

โปรแกรมการเรียกเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสในการได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์และความเป็นเจ้าของมีดังนี้

"ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพหรือเพศวิถี ประวัติอาชญากรรม หรือความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของคุณ โดยปกติแล้ว เราจะไม่เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคุณ เราอาจนำข้อมูลด้านสุขภาพที่คุณให้มาเพื่อนำไปให้การบริการแก่คุณได้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ กลับไปด้านบน

A revolutionary new manufacturer that is certainly simplified, spirited and grounded in worth for guests that has a zest for life in addition to a need for human connection.

I just unlocked the "Refreshing Brew" badge on @foursquare for examining in at espresso shops! 4sq.com/TMEPgQ

รีสอร์ทที่แบ่งสิทธิประโยชน์ในการใช้งานที่พักและรีสอร์ทที่มีกรรมสิทธิ์ร่วม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *